Nhà máy Serveone KCN Tràng Duệ - Hải Phòng

Tên Dự án : LG MRO Hải Phòng
Chủ đầu tưLG
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại Hoàng Hà
Hạng mục: Sàn nâng kỹ thuật
Hoàn thành: Tháng 01 năm 2019