Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

Tên Dự án : CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Chủ đầu tưCÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại Hoàng Hà
Hạng mục
Sàn nâng kỹ thuật
Thực hiện: Năm 2018 - 2019