Công ty TNHH GSR Vina

Tên Dự án : GSR Vina Factory
Chủ đầu tưCông ty TNHH GSR Vina
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại Hoàng Hà
Hạng mục: Sàn nâng kỹ thuật
Hoàn thành: Tháng 05 năm 2018