MeTro Cát Linh - Hà Đông

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (do Tổng thầu Trung Quốc thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC) có hồ sơ thiết kế do tư vấn là Công ty TNHH Tổng viện nghiên cứu thiết kế xây dựng đô thị Bắc Kinh lập, đã được tư vấn thẩm tra là Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - TEDI và chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hồ sơ thiết kế.
Hoàng Hà cung cấp và thi công sàn nâng kỹ thuật cho toàn bộ 12 nhà ga trên cao của dự án.

Tên Dự án : MeTro Cát Linh - Hà Đông
Chủ đầu tư: Bộ GTVT
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại Hoàng Hà
Hạng mục: Sàn nâng kỹ thuật
Hoàn thành: Tháng 06 năm 2018