Nhà điều hành Vinfast

Khu nhà điều hành là công trình được hoàn thiện sớm nhất của dự án này, và cũng là nơi VINFAST sẽ điều hành trung tâm đào tạo - một trong 5 hạng mục thuộc tổ hợp, bên cạnh Trung tâm nghiên cứu phát triển, nhà máy sản xuất ô tô, nhà máy sản xuất xe điện và khu nội địa hoá.

Tên Dự án : Nhà điều hành Vinfast Hải Phòng
Chủ đầu tư: Vingroup
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại Hoàng Hà
Hạng mục: Sàn nâng kỹ thuật
Hoàn thành: Tháng 05 năm 2018