Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Trường tiểu học Lê Quý Đôn
Địa chỉ: KĐT Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Hạng mục: Sàn vinyl thể thao
Hoàn thành: Tháng 08/2017