Nhà thi đấu quận Lê Chân - Hải Phòng

Nhà thi đấu quận Lê Chân- TP Hải Phòng được sử dụng toàn bộ sàn vinyl thể thao do Hoàng Hà (IBT) cung cấp và thi công.
Sản phẩm dầy 6mm đạt tiêu chuẩn nhà thi đấu quốc tế. Hoàng Hà được chủ đâu tư và tổng thầu đánh giá rất cao về chất lượng và sự chuyên nghiệp trong thi công.
Công trình hoàn thiện tháng 4 năm 2016