PVC Cover Former

Được sử dụng để tạo thành một cove, nơi lớp phủ sàn được tiếp tục lên tường. Thường được sử dụng với một con dấu đóng nắp hoặc nắp để hoàn thành các cạnh thô của lớp phủ sàn.

PVC Cover Former

PVC Cover Former

PVC Cover Former

Sản phẩm nổi bật

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Gerflor Ambiance Ultra

Gerflor Ambiance Ultra

Tin tức

Facebook

1