PVC Cover Former

PVC Cover Former
Thông tin sản phẩm

PVC Cover Former

Liên hệ

1

Mô tả sản phẩm
Được sử dụng để tạo thành một cove, nơi lớp phủ sàn được tiếp tục lên tường. Thường được sử dụng với một con dấu đóng nắp hoặc nắp để hoàn thành các cạnh thô của lớp phủ sàn.
Thông tin đặt hàng

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn
1