Phụ kiện sàn vinyl

Bộ sưu tập phụ kiện sàn vinyl của IBT
- Keo dán sàn vinyl chuyên dụng
- PVC Skirting
- PVC Cover former
- PVC Capping Strip
- Roi hàn nhiệt sàn vinyl
- Lá đồng 
- Waxing ( Phủ bóng sàn vinyl )
- Nẹp chống trơn
- Vữa tự san phẳng

Phụ kiện sàn vinyl

Keo dán sàn vinyl KJ8800

Keo dán sàn vinyl KJ8800

Lá đồng

Lá đồng

PVC Capping strip

PVC Capping strip

PVC Cover Former

PVC Cover Former

PVC Skirting

PVC Skirting

Roi hàn nhiệt sàn vinyl

Roi hàn nhiệt sàn vinyl

Sản phẩm nổi bật

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Gerflor Ambiance Untral

Gerflor Ambiance Untral

Tin tức

Facebook

1