Bệnh viện đa khoa Hậu Giang

Tên Dự án : Bệnh Viện Đa Khoa Hậu Giang
Chủ đầu tư
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại Hoàng Hà
Hạng mục: Sàn vinyl dán tường Gerflor
Hoàn thành: Năm 2017